Blitzens London

"A bad day in London is even better than a good day anywehere else"

 

Londons Blitz i kort sammandrag:

 

3/9 1939: Storbritannien förklarar Tyskland krig sedan Hitler attackerat Polen. Robert Dunbar överlämnar krigsförklaringen till tyske charges d´affair Theodor Kordt på tyska ambassaden vid Carlton House Terrace samtidigt som Neville Chamberlain håller sitt radiotal till folket strax efter klockan 11.15 på söndagsförmiddagen

 

8/1 1940: Matransoneringar införs i Storbritannien.

 

10/5 1940: Winston Churchill blir premiärminister efter Chamberlain. Den senare stannar dock kvar i kabinettet fram till sin död i november.

 

14/5 1940: Hemvärnet, Local Defence Volunteers, bildas och får inom bara ett dygn en kvart miljon friviliga.

 

8/8 1940: Battle of Britain, på svenska, Slaget om Storbritannien, inleds. Kraftiga tyska anfall mot brittiska flygfält och radarstationer.

 

24/8 1940: De första bomberna mot centrala London faller.

 

7/9 1940: Blitzen inleds när 300 tyska bombplan, eskorterade av 600 jaktplan, anfaller London. 436 Londonbor dödas och 1 600 blir svårt skadade.

 

11-13/9 1940: Slottet Buckingham Palace bombas flera nätter. Churchill beordrar alla luftvärnskanoner till London inte minst som en psykologisk åtgärd mot de omfattande tyska bombanfallen.

 

15/9 1940: ”Battle of Britain-dagen”. RAF skjuter ner cirka 60 av 900 anfallande bombplan men hejdar ändå tyskarna försök att röja väg för en invasion.

 

17/9 1940: Hitlar ställer in ”Operation Sjölejon”, alltså invasionen av England.

 

18/9 1940: Ett nytt stornanfall mot London med över 300 plan som fäller 350 ton sprängmedel.

 

14-15/10 1940: 400 tyska bomplan anfaller huvudstaden.

 

3/11 1940: För första gången sedan den 7 september slipper London ett nattligt anfall mot staden. Dagen efter är tyskarna tillbaka med anfall tio nätter i rad. Under de 57 nätternas anfall sedan den 7 september anfaller i snitt 165 tyska bombplan London och släpper 200 ton bomber.

 

8-9/12 1940: Nytt stort anfall med över 400 tyska bombare startar 1 700 bränder i staden och dödar 250 Londonbor.

 

29/12 1940: Ett våldsamt anfall efter några dagars ”julfrid” innebär att 1 400 bränder rapporteras i staden varav ett halv dussin betecknas som storbränder.

 

19-20/3 1941: Över 500 bombplan över London anfaller främst East End och hamnområdet.

 

16-17/4 1941: Dagen som kallas ” The Wednesday”, Onsdagen, blir den då våldsammaste med 685 tyska bombare vilka släpper 890 ton bomber i främst centrala och södra London.

 

19-20/4 1941: ”The Saturday”- Lördagen betyder ett nytt, tungt anfall mot huvudstaden.

 

10-11/5 1941: Sista anfallet mot London under den period som kallas Blitxen. Dygnet som kallas ”Bomber’s Moon” för med sig 1 450 dödsoffer i staden.

 

jan-april 1944: ”Lilla Blitzen” med nya och ganska våldsamma bombanfall mot London.

 

13/6 1944: Den första V1-bomben landar i London.

 

8/9 1944: Den första V2-raketen exploderar i Chiswick i London.

 

17/9 1944: Mörkläggningsrestriktionerna lättas och två dagar senare får BBC åter sända vissa väderleksrapporter.

 

8/5 1945: Segerdagen firas spontant i London.